Koszyk 0
  Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego Kino-domowe.pl

   

   

  Dane przedsiębiorcy

   

  1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo „Kino-domowe.pl” s.c. Wacław Więcław i Zbigniew Więcław, NIP 646-28-40-074, Regon 241054207, które prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu - www.kino-domowe.pl

  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

  3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

  4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

  5. Właściciel – Kino-domowe.pl s.c. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

   

  1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

  • dostęp do sieci Internet

  • adres poczty email

  1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

  2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

  3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://kino-domowe.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

  1. Rejestracja i Logowanie

  1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

  3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

  4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

  1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

  2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

  3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

  4. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

  1. Realizacja zamówień

  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

  2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

  • wybór formy dostawy i płatności

  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

  1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

  2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

  • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

  • sposób płatności

  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

  • informacja o prawie do rękojmi

  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

  1. Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  • gotówką przy odbiorze osobistym

  • gotówką przy przesyłce kurierskiej za pobraniem

  • przelewem na konto bankowe w Credit Agricole Bank Polska S.A.

               Kino-domowe.pl s.c.
              19 1940 1076 3059 4555 0000 0000

  • systemem płatności Przelewy24
  • poprzez płatność Google Pay oraz Apple Pay
  • systemem ratalnym Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • kartą płatniczą Visa lub MasterCard

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

  1. Ceny i koszty przesyłki

  1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

  2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.

  3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

  1. Dostawa

  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

  • odbiór osobisty

  • przesyłka kurierska

  • przesyłka do paczkomatu InPost

   

   1. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

   2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

   3. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

   4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

   5. Towary dostarczane są na terenie Polski.


   

  1. Prawo odstąpienia od umowy

  Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktustosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres :

  Kino-domowe.pl s.c., 
  Al. Roździeńskiego 91 
  40-203 Katowice
  tel. 327810284
  katowice@kino-domowe.pl

   1. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

   2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

  Kino-domowe.pl s.c., 
  Al. Roździeńskiego 91 
  40-203 Katowice

   

  1. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

  2. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

  4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

   


  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach :
   

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowysprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

  1. Prawo Konsumenta do rękojmi

  1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

  2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

  • wysyłanie wiadomość email na adres – sklep@kino-domowe.pl

  • listownie na adres Kino-domowe.pl s.c., Al. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice

  • dzwoniąc pod nr - 327810284

  1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

  2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

  3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

  5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

  6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

  7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

  1. Pozostałe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://kino-domowe.pl/webpage/regulamin.html

  2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

  3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

  4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.


  Przejdź do strony głównej

  PRODUCENCI

  Elipson
  Winyl
  WILSON
  CHORD
  QUADRAL
  ONKYO
  POLK AUDIO
  DAVIS ACOUSTICS
  SONUS FABER
  REL
  REAVON
  WiiM
  MARANTZ
  JL Audio
  Unison Research
  LG
  YAMAHA
  NAIM
  WIREWORLD
  PIONEER
  OPERA LOUDSPEAKERS
  Monkey Cable
  Lithe Audio
  NAD
  KLIPSCH
  Musical Fidelity
  VAP
  MONSTER AUDIO
  Pier Audio
  DUAL
  DALI
  TECH+LINK
  PRIMARE
  KOSS
  ROKSAN
  TAGA Harmony
  KIMBER KABLE
  DENON
  TRIANGLE
  INAKUSTIK
  CYRUS
  indiana line
  EXPOSURE
  Cabasse
  SONOS
  HARMAN/KARDON
  REAL CABLE
  Rekkord Audio
  DEFINITIVE TECHNOLOGY
  AUDIO-TECHNICA
  iFi Audio
  FOCAL
  NORSTONE DESIGN
  Revel
  Xindak
  LINDY
  TEAC
  WHARFEDALE
  FYNE AUDIO
  Epson
  CAMBRIDGE AUDIO
  CANTON
  Tonar
  AUDIOVECTOR
  B-TECH
  ELAC
  MELODIKA
  ATOLL
  PRO-JECT
  KEF
  METRA AV
  VOGEL'S
  VINCENT
  Suprema
  Lenco
  AUDIO PRO
  ARGON AUDIO
  JBL
  QED
  ATLAS
  ARCAM
  Ortofon
  PYLON AUDIO
  MONITOR AUDIO
  Integra
  A-JAYS
  SVS
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu